Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER FOR ONLINE BETALING (BILLET KØBER)
1. Generelle oplysninger
Juridisk navn: Kulturfabrikken ; cvr 43138413

2. Parterne
Handelsbetingelserne er gældende for personer som anvender Kulturfabrikken til tilmelding og betaling. Disse personer betegnes som Køber. Personer som råder over Kulturfabrikken billetsystem med tilhørende online betalingsmodul, betegnes som Arrangøren. Arrangøren er pålagt særskilte betingelser.

3. Aftalens omfang
Kulturfabrikken er alene formidler på vegne af Arrangøren af billetsalg til Events samt tilmelding og betaling, og påtager sig intet ansvar overfor Køber for Arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs eller aflysning af Events. Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Eventbilletten og videregives af dette til Køber. Arrangøren har det fulde ansvar for, at det materiale, som uploades, ikke er diskriminerende, pornografisk eller på anden måde krænkende over for forbrugeren. Arrangøren indestår for, at det anvendte materiale af Arrangøren, som f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. I forbindelse med køb oprettes en profil, hvori data som navn, adresse, telefon og e-mail gemmes. Dette bruges til at kunne verificere Køber, login køb og m.m. Eventbilletten videregiver disse oplysninger til Arrangøren. Eventbilletten forbeholder sig retten til at sende automatiske system e-mails, der er relevante for købet, herunder, men ikke udelukkende kvitteringer og billetter til Købers e-mailadresse. Hvis Køber vælger, at Arrangøren og Eventbilletten må sende nyhedsbreve, vil disse også blive fremsendt til Købers e-mailadresse. Modtagelsesfrekvensen kan variere, men kan altid afmeldes. Data om Købers færden i systemet gemmes i form af historik over køb m.m. til brug for lovgivning, support og markedsføring.

4. Betaling
Der kan betales med de betalingsformer, der stilles til rådighed fra Kulturfabrikken.
Al kommunikation i forbindelse med billetkøb foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til betalingsudbyderen.

5. Priser
Hvis intet andet er angivet, er alle priser inklusive moms. Kulturfabrikken er berettiget til at opkræve et bookinggebyr hos Arrangør eller Køber, som alene tilfalder Kulturfabrikken. Gebyrets størrelse fastsættes af Kulturfabrikken. Bookinggebyr vil fremgå af prisoversigten før endelig godkendelse af betaling hos Køber.

6. Billet, kvittering og levering
Købet registreres i Kulturfabrikkens system. Købet vil også være registreret hos Arrangøren, som kan bekræfte fremmøde i systemet, eller kræve dokumentation i forbindelse med adgang i form af kvittering/billet. Der vil blive sendt en kvittering via e-mail umiddelbart efter købet. Denne kvittering kan printes og fremvises som dokumentation for betaling (hvis påkrævet af Arrangøren). Derudover sendes selve billetten til Købers e-mail. Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed. Alle billetter er registreret i Købers navn og anvendt betalingskort. Der kan derfor ikke gives adgang til andre personer end Køber selv, medmindre der er tale om et Event, hvor der må købes mere end 1. stk. adgangsbillet. Købet registreres dog stadig på Køber, som bør være til stede ved brug af billetterne. Arrangøren kan ved kontrol kræve forevisning af gyldigt billede ID + anvendt betalingskort.

7. Fortrydelse og refundering
Tilmelding i forbindelse med billetkøb er som udgangspunkt bindende. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er købet ikke omfattet fortrydelsesretten.
Refundering sker hos Arrangøren og normalt kun i tilfælde af aflysning, medmindre andet er specificeret via eventbeskrivelsen eller Arrangørens betingelser.
Arrangøren er i sin fulde ret til at flytte dato for et Event, hvorfor billetten stadig er gyldig og derfor ikke refunderes.
Ved refundering, aflysning eller flytning af billetter vil evt. bookinggebyr ikke blive tilbageført. Refundering tilbagebetales via samme betalingskort, kontantbetaling eller bankoverførelse. Kontakt Arrangør herom.

8. Data politik
Kulturfabrikken forbeholder sig ret til at videregive personlige data i form af: navn, adresse, køn, fødselsdato, telefonnummer, e-mail m.m. til Arrangøren, hos hvem købet er foretaget. Personlige data indsamles med henblik på registrering/tilmelding og betalings status. Kulturfabrikken videregiver ikke disse oplysninger til anden 3. part. Arrangøren er forpligtet til at foretage kontrol af købte billetter og anvendte betalingskort. Dette kan ske ved sammenligning af Kundens profil, scanning af billet, ID og sidste 4 cifre på betalingskort.
Kulturfabrikken har indgået en GDPR - Databehandler aftale med Arrangøren.
Du indgår en Persondatapolitik med Eventbilletten/Arrangøren/Dataansvarlig, som du kan se i afsnittet: GDPR – Persondatapolitik.

9. Forbehold for fejl og mangler
Kulturfabrikken tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser samt udsolgte Events. Arrangøren fastsætter selv den vejledende udsalgspris for sine billetter ekskl. eller inkl. bookinggebyr. Arrangøren har selv ansvaret for at oplysninger, der videregives til deltagerne, er korrekte og fyldestgørende.

10. Frasigelse af ansvar
Kulturfabrikken er alene formidler af billetsalg og påtager sig intet ansvar overfor Køber for Arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs eller aflysning af Events. Arrangøren er eneansvarlig for immaterielle rettigheder, rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Kulturfabrikken og videregives af denne til Køber. Eventuelle reklamationer fra Køber over kvaliteten af et Event eller andre forhold vedrørende et Event, herunder aflysning vil ikke blive behandlet. Et Event er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, dato, eller delvis gennemførelse af et Event m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. Hvis Arrangøren ikke gennemfører et Event i forbindelse med konkursbo, er Køber, ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte Events af Kulturfabrikken, herunder billetpris og bookinggebyr. Køber kan ikke rejse krav overfor Kulturfabrikken i anledning af de ikke gennemførte Events, som holdes skadesløs for enhver omkostning, der må have været for Køber. Al henvendelse herom rettes til Arrangøren. Ved aflysning af Event, hvor en ny dato ikke stilles, vil billetprisen normalt blive refundereret. Se afsnit 7.
Hvis der er mistanke om misbrug af dit betalingskort kontakt da Kulturfabrikken og din Bank, som vil behandle sagen. Arrangøren er forpligtet til at tilbagebetale købsbeløb inkl. bookinggebyr, hvis der kan bevises kortmisbrug. Alt kortmisbrug vil blive politianmeldt.

11. Arrangøren gør opmærksom på
• Kontroller venligst Event dato og tidspunkt før køb af billet.
• Køb af billet er bindende. Køb refunderes kun ved aflysning.
• Evt. bookinggebyr refunderes ikke.